#avgust16

  • Hrana: V Evropi 51 % živil brez ostankov pesticidov, v SLO 73 %.
  • Pomurje (v primerjavi s preostalo SLO): povprečna neto plača 991 EUR (1.077 EUR), stopnja brezposelnosti 14,2 % (8,7 %), povprečna starost 45 let (43,2 let), delež mlajših od 14 let 13,3 % (15 %), delež starejših od 65 let 21,4 % (19,4 %), delež kmetov med delovno aktivnimi 6,4 % (2,5 %), delež delovno aktivnih 32,5 % (42,2 %), št. prebival. 114.776 (2.066.880).

Tek:

Vegan:

#julij30

  • Kambodža: V deželi Kmerov na volitvah nič novega, od l. 1985 državo vodi naprej isti predsednik vlade.
  • Domovi za starejše – najpogostejše napake, ugotovljene na inšpekcijskih nadzorih: premalo zaposlenih na področju osnovne in socialne oskrbe, premalo usposobljen kader, neskladna organizacija dela, napake pri hranjenju in osebni higieni, napake pri vključitvi v aktivnosti.
  • Smrt: Umrla je Japonka, ki je veljala za najstarejšega človeka, stara 117 let 81 dni.
  • Voda: Kemijsko stanje podzemne vode na širšem območju M. Sobote slabo, težava so nitrati in pesticidi.

Fotografija ob 20.05 uri: