#avgust29

  • Dolgotrajna oskrba: V novi koalicijski pogodbi ostaja v domeni zdravstva.
  • Danska: Prepoved nošnje burke v javnem življenju na Danskem je prisilil muslimanke, da so se izolirale in ostajajo doma.
  • Nemčija: Zaradi hitro starajoče se družbe imajo v Nemčiji hud problem iskanja negovalnega kadra. Na delo želijo vabiti tudi migrante iz Balkana iz držav, ki niso članice EU.

Tek:

Rastlinska hrana: