#avgust05 2021, četrtek

Prejel odločbo UE, s katero je naš gospodarski objekt, ki je bil zgrajen pred l. 1939, končno pridobil uporabno in gradbeno dovoljenje. Postopek pridobitve tega statusa po zakonu je trajal od aprila letos. Naslednji izziv je pridobiti gradbeno dovoljenje za zunanjo obnovo tega objekta (prezidava, menjava kritine).