#avgust03 2021, torek

Dobil sem kravato za poroko. Temno modra z vzorcem je. Na UE sem dal overiti podpisano izjavo in jo odnesel na Sklad kmetijskih zemljišč, ker se strinjam za komasacijo. Ja, malo kmeta je v meni. Pa na GURS-u sem zagnjavil, ker sem čakal na pravnomočnost sklepa o vpisu sprememb v zemljiški kataster. Doma pa sem končno zmontiral še drugo kamero, ki zdaj snema dovoz, in se isto kot prva polni na sončno energijo.