#julij14 2021, sreda

Malega in drago sem pripeljal iz bolnice. Radost, ker smo doma.

Na sestanku mizarsko firmo sem se dogovoril o pričetku renovacije stopnišča. Menjala bova tudi vrata in podboje. Potem bomo pa imeli lepo.

Prevzel sem tudi svoj avto, ki je bil na velikem servisu. Menjava jermena, nekaj pri volanu in amortizerja.