#februar05 2021, petek

Četrtek sem bil ves dan z malim, razen tisto uro in pol dopoldne, ko sem pripravljal ocene za redno delovno uspešnost preteklega leta. Potem pa sva bila po opoldnevu več kot osem ur sama. Strah me je bilo, kako bom to izpeljal in ali bom zmogel. Vprašanje je bilo, kako se bo mali odzival na to. A šlo nama je kot po maslu. Resda sem švical in se na mokro kratko majico nisem oziral. Danes dopoldne vajo ponoviva. Računam, da je dopoldne v situaciji, če sva sama, lažje kot popoldne, ko je potrebno načrtovati še kopanje in spanje. Na koncu včerajšnjega dneva pa sem še skuhal kosilo za današnji dan. Če kdaj, se pa zdaj veselim petka popoldne in vikenda.