#julij08 2020, sreda

Vreme (MS) 9/26° C.

Šentilj, Gostilna Meja – po 30 letih spor med zakoncema, zdajšnjima lastnikoma, in srbsko družbo rešen v korist slednje z menjavo ključavnic.

tek – Tišina iz smeri Vanča vasi
vegan – riž v enolončnici