#december24

  • Božič: Pesem “Sveta noč, blažena noč” je bila prvič zapeta pred 200 leti (l. 1818) v cerkvici blizu Salzburga.
  • Hrana: 38 % zavržene hrane v SI je še užitne.
  • Motvarjevci: Najmanjša avtonomna cerkev v SI je kalvinska v Motvarjevcih (150 članov).
  • Vremenska napoved: MS 4/6° C.