#november10

  • Denarna socialna pomoč: 58 % prejemnikov DSP (2018-08) je dolgotrajnih prejemnikov.
  • 1. svetovna vojna: Povprečen avstroogrski vojak je na italijanskem bojišču tehtal 50 kg.
  • Mestna občina Murska Sobota: Povprečna neto plača je 1.012 EUR, bolniška odsotnost 16,9 %.
  • Prebivalstvo: L. 1950 2,6 milijarde, l. 2017 7,6 milijarde. V Nigeriji ženska povprečno rodi 7 otrok, 6 otrok pa v Maliju, Čadu in v Afganistanu.
  • Vremenska napoved: MS 5/17° C.
  • Občine z najmanj prebivalci: Hodoš 359, Osilnica 365, Solčava 520.