#oktober14

  • Kmetijstvo: Evropske države z največjim deležem ekološke obdelave so Lichtenstein (30,2 %), Avstrija (21,3%), Švedska (16,9 %), Estonija (16,5 %).

Tek:

Rastlinska hrana:

Pica, Gostilna Osmica, Šentjur.