#september29

  • Plačilo: V SI je brezstičnih 54 % vseh kartičnih plačil. V primerjavi z istim obdobju lani (jan-avg) se je brezstično plačevanje povečalo za 89 %.
  • Otrok: Evropska komisija je dala oceno, da za otroka namenjamo 20-30 % družinskega proračuna.
  • Življenjska doba: Od osamosvojitve do zdaj se je v SI življenjska doba povišala za 7 let.

Tek: