#september24

  • Plača: 3/4 zaposlenih prejema manj, kot znaša povprečna plača.
  • Starost: Najstarejši moški na svetu je 113. letni Japonec.

Tek: