#september18

  • Matura: V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 48 % kandidatov, 42 % tistih, ki so se je lotili prvič.
  • Plača: Od l. 2009 se je v SI povprečna plača zvišala za 14,2 %.

Tek:

Rastlinska hrana: