#september12

  • Računsko sodišče: Projekti za zmanjšanje debelosti pri otrocih premalo učinkoviti in nosijo preveč stroškov. Največ debelih otrok v Zasavju in Pomurju.
  • Podhranjenost: Po podatkih ZN je na svetu podhranjenih devetina ljudi.

Tek:

Rastlinska hrana: